Page MenuHomePhabricator

Feedback errors in Wikidata <-> TORA
Open, Needs TriagePublic

Description

  • TORA <-> Wikidata query
    • there are differencies "ModernParish" because they use "Lantmäteriets register och där avser vissa poster städer istället inte socknar" link should be fixed in T214288
    • Feels like an "Yger" decision to decide what should be in Wikidata.... I guess we will have differencies
  • Updated "TopographicalDivision" (som innehåller allt, inte bara socknar - ModernParish är alltså ett utdrag med länk till TopographicalDivision). Wikidata should link TopographicalDivision
  • NAD place Property:P 7434 will probably be depreciated,....

image.png (188×1 px, 59 KB)