Page MenuHomePhabricator

Migrate Bergrummet to Drive
Closed, ResolvedPublic

Description

  • Innehållet måste matchas mot motsvarande projektkatalog, visst material kan raderas
  • Måste rensas, om matchningen är en redan rensad mapp.
  • “Lösning” skapa en Bergrummet drive (delad med kansliet) för över dit i sin helhet och kör nån typ av info/event/möte för att rensa den.