Page MenuHomePhabricator

Särkide vm tekstiilist meenete siiditrükkimine
Closed, ResolvedPublic

Description

On vaja hankida särgid, kotid jm alused 50 tk, minna kohale http://www.mäshroomstuudio.ee/ ja lasta siiditrükk ära teha. Kuna see on põnev tegevus, kus särk vm objekt kolme siiditrüki raami järjestikusel kasutamisel sünnib ning iga eksempler on omamoodi unikaalne, siis võiks sellest teha ka pilti ja/või videot ja seda sotsmeedias jagada. Ma eeldan, et stuudio on sellest samuti huvitatud, sest see on ka neile reklaam.

Event Timeline

tramm triaged this task as Medium priority.Mar 4 2020, 2:53 PM
tramm set Due Date to Mar 11 2020, 10:00 PM.

Ostetud 45 särki ja 10 kotti. Homme jõuavad Mäshroomi. Kas meilt keegi tahab mingit meediatööd teha sellega seoses? Mäshroom on valmis ka mõned geneerilised klõpsud tegema protsessist, aga kui meil on soov särkide levitamise meediakülge ise kujundada, siis võib olla tark siin aktiivne roll võtta.

Osad särgid ootavad veel äratoomist, Mäshroom lubas teha mõned kotid ka, kuigi mingi formaadiprobleem oli algselt minu viidud kottidega (liiga täpselt õige suurusega kotid viisin).

@tramm: The Due Date set for this open task is three months ago. Can you please either update or reset the Due Date (by clicking Edit Task), or set the status of this task to resolved in case this task is done? Thanks!

@tramm: No reply, hence I reset the Due Date.