Page MenuHomePhabricator

Vene-eesti inforuume sildav vikiüritus (idee)
Open, HighPublic

Description

Ürituse kontseptsioon on kirjutada/täiendada artikleid korraga vene- ja eestikeelsetes vikides. Kui mõlemas keeles korraga/võrdlevalt kirjutamine ei ole realistlik, siis üks keeltest võib olla kirjutamisel fookuses, teise siis tõlgitakse või klapitatakse. Selline formaat võiks hästi sobida Ida-Virusse, kus eesti keeles ürituste korraldamine pole kuigi realistlik, aga saaks teha eesti keelest n-ö sekundaarse tõlkekeele.

Sellest ideest on Narva ürituste korraldajatega räägitud, aga tegudeni pole jõutud. Ühiskondliku nõudluse kohta juhuslik näide:

Kuna selline vene-eesti vikiruumide võrdlev vaatlemine, kirjutamine jmt on nii integratsiooni (üritusel osalejate mõttes) kui ka Eesti-Vene eri ideoloogiliste ajaloo- ja nüüdisaja-tõlgenduste, libauudiste, tõepõhja hajumise ja infosõja jpm kontekstis, siis oleks see kindlasti ühiskondlikult väga huvitav projekt ning selle vajalikkuse selgitamine poleks keeruline. Ka annaks see lõputuid võimalusi nende teemade arutamiseks taustal.

Wikimedia Eesti roll võiks olla panustada rõhutades vikipeedilist resilientsust:

Ürituse ideega haagib idee korraldada eri keelte vikide tutvustusüritusi koos esmase kirjutamispraktikaga.