Page MenuHomePhabricator

Expand section on travel in the Handbok för anställda
Closed, ResolvedPublic

Description

Recent experiences has shown that the instructions for how to request compensation for travel time have been interpreted in multiple ways. To aid with this wmse:Handbok_för_anställda#Resor should be improved

Event Timeline

Lokal_Profil updated the task description. (Show Details)
Lokal_Profil moved this task from 📆 This week to 👁 Watching on the User-LokalProfil board.

Tooltips were added to wmse:Mall:Resemall/Rad, wmse:Mall:Resemall/Rad/dok and wmse:Mall:Resemall to clarify that the låg/hög should be used to indicate only the travel time for which compensation is requested.

Original text

=== Resor ===
Ibland kommer du att behöva resa i jobbet, både inom Sverige och internationellt. Beslut om resor fattas alltid tillsammans med verksamhetschefen. Det behövs även ett underlag, ett ''resebeslut'', som ska innehålla resans syfte samt vad resan beräknas kosta.

Tjänsteresor bokas av Tranås resebyrå. De ska, om resan kan göras med tåg, använda föreningens företagskonto hos SJ.

När resan är slutförd redovisas den på samma sida som resebeslutet. Dessa rapporter granskas i slutet av varje år av föreningens verksamhetsrevisor.

Om resor på vår wiki:
* [[Tranås resebyrå]]
* [[SJ företagskonto]]
* [[Resepolicy]]
* [[Mall:Resemall]]
* [[Checklista för reseadministration]]

Suggested new text

=== Resor ===
Ibland kommer du att behöva resa i jobbet, både inom Sverige och internationellt. Beslut om resor fattas alltid tillsammans med verksamhetschefen. Det behövs även ett underlag, ett ''resebeslut'', som ska innehålla resans syfte samt vad resan beräknas kosta.

Tjänsteresor bokas av Tranås resebyrå. De ska, om resan kan göras med tåg, använda föreningens företagskonto hos SJ.

När resan är slutförd redovisas den på samma sida som resebeslutet. Restiden räknas från det att du lämnar arbetsplatsen/hemmet tills att du ankommer din destination. Restidsersättning utgår per full halvtimme som du '''inte''' arbetar under resan. Under [[Arbetstid_för_anställda#Arbetstidens_förläggning|ordinarie arbetstid]] räknas resetiden som arbetstid under förutsättning att du inte utnyttjar möjligheten till flextid.

Reserapporter granskas i slutet av varje år av föreningens verksamhetsrevisor.

Om resor på vår wiki:
* [[Tranås resebyrå]]
* [[SJ företagskonto]]
* [[Resepolicy]]
* [[Mall:Resemall]]
* [[Checklista för reseadministration]]

@Evelina-Bang-WMSE @Maria_Burehall_WMSE @Jopparn Does the new version work?

We could also expand Checklista för reseadministration (last updated 2018-10-25) with more detailed instructions if needed.

Looks great! Sidenote: I don't think that Tranås uses our SJ-account to book train tickets, at least there are no names I don't recognise in our account. But we can e-mail them and ask them if they can use our account if that's important for us.

@Jopparn Should I just add the text to the wiki?

Yes, please do. Also, please add it to the Drive document and upload a new pdf-version.