Page MenuHomePhabricator

Wikigap koostöö Rootsi saatkonnaga
Closed, ResolvedPublic

Description

#WikiGap is an initiative by Swedish embassies and Wikimedia to gather people around the world to increase the representation of articles by and about women on Wikipedia. The embassy is interested in organizing a #WikiGap edit-a-thon this semester.

The idea being to gather participants to write and improve articles around a specific theme, promoting gender equality.

Would you be interested in this kind of project, and willing to discuss it further with us?

Event Timeline

Kristelbirgit triaged this task as Medium priority.

Kuna füüsilist kirjutmismaratoni lähiajal ei toimu, siis seda enam võiksime katsetada virtuaalsega. Meil on nüüd tõlgitud eesti keelde Outreach Dashboard T225356, aga meil pole sellega eriti kogemusi. Kui saatkond teeks omalt poolt pingutusi, siis oleks see koostöö võimalus neid kogemusi saada, mh sarnaseid kampaaniaid korraldatakse just selle dashboardiga (mh kasutatakse seda palju koolide vikiõppes, mis oleks samuti praeguse e-õppe kõrghooajal teema). Paar linki dashboardil tehtud kampaaniate ülevaateks:

Näide kasutamisest Eestis:

Ja võrdõiguslikkuse vikiteemad:

Ehk meie huvi võiks olla, et saatkond sunnib meid Outreach Dashboardi hingeellu süüvima. Nemad saavad oma kampaania ja meie saame kogemuse, kuidas on seda Dashboardi kasutada. Neilt peaks olema aga mingi reaalne panus kampaanias osalejate saamiseks, meediatööks jmt. Feministeeriumi ja Wirgina Woolfiga saame ilmselt ise suheldud, aga nende abi võib ka siin kasulikuks osutuda -- kasvõi juba asja ametlikumaks tegemise tõttu.

Rootsi saatkonnaga kontakt olemas, hetkel läbirääkimisel koostöötingimused ja varsti viime läbi telefoniintervjuu.

Rootsi saatkonnalt positiivne vastus koostöö osas, jagame sama visiooni turunduse ja rahastuse osas, nad on valmis meile sobival mahul panustama. Telefoniintervjuu kokkuleppimisel.

Virtuaalne koosolek Rootsi saatkonnaga toimub 31. märtsil, ilmselt Zoomi keskkonnas.

Võib uurida, kas saatkond ei soovi eraldi panustada tulemuste visualiseerimisse, meil on selleks osaliselt sooritatud projekt, kui maksta programmeerijale, et see töökorda seada, siis saaks seda piloteerida. Kuna üritus toimub netis, siis see oleks argument visualiseerimisele rõhumiseks, mh saaks seda järgmistel üritustel taaskasutada. T224138

Anrike Piel ja Fideelia-Signe Roots on huvitatud kõneisikuks olemisest.

Rootsi saatkond sai Feministeeriumiga ühendust, suhtlus käib Nele Laosiga. Feministeerium on nõus koostööga. Kampaania ajastus ei ole veel täiesti kindel, kuid Nele pakkus välja juunikuu ja juunikuu kuupäevad, mis on seotud tuntud Eesti naistega (nt nende sünnipäevad). Feministeerium levitaks sõnumit hea meelega ka ise, mõned näitasid juba praegu huvi üles kampaania jaoks artikleid muuta.