Page MenuHomePhabricator

EV102 kampaania sihtgrupid ja sõnumid paika
Open, Needs TriagePublic

Description

Aruteludes oleme jõudnud praeguseks arusaamisele, et kampaania sõnumid puudutavad peamiselt kolme fookust:

  • Digikultuuri kasvatamine digikultuuri aastal kõigile kättesaadava, vaba ja avatud digitaalse teabevara vormis (vabakultuur ja vabad litsentsid)
  • Digihariduse ja selleks vajalike vahendite ning sisu tagamine ning avatud e-õppe võimaluste olemasolu viirusepideemia tingimustes, kõigile kättesaadav ja vaba digiharidus,
  • See on meie ühine asi, teadmised on jagatud, koroona on pannud meid meie ühiseid huve paremini märkama ja karantiin jmt annab meile võimalusi ja aega neile lõpuks tähelepanu pöörata

Sihtgrupiks on varasemate kampaaniate osalejad ja jälgijad, vikipedistid ja huvilised, teaduse populariseerijad, ärksad tudengid, mh entsüklopedismipisikuga gümnasistid ja pensionärid, aga uue sihtgrupina lapsevanemad jt asjassepuutuvad, kes on e-õppe probleemide ja teemade tõttu ehk altimad märkama digikultuuri/digihariduse olulisust ning võtma endale vastutuse midagi Vikipeediasse panustada (kuigi mitte ainult artikleid, sest see formaat kõigile ei sobi).

Sõnumeid toetavad meemid, sotsmeedia postitused, pressiteated, videod ja võimalik, et reaalsed e-õppe kampaaniad või artikliloome töötoad. Sõnumite ja loo osas ühele lehele saamiseks on mõistlik teha sarnaselt EV100 kampaaniaga Vikipeedia projektileht, mida ühiselt täiendame.

Event Timeline

tramm created this task.Mar 17 2020, 2:20 PM
tramm moved this task from Backlog to Nädala jooksul on the WMEE board.Mar 17 2020, 3:13 PM
tramm added a comment.Apr 2 2020, 5:36 PM

Vikipeedia projektilehelt:

Kampaania räsimärkidena kasutada võimalusel nt #suureksdigitaalselt #ev102 #digikultuuriaasta #digikultuur, mh on täiesti asjakohane kampaania raamistamine ja levitamine Eesti digikultuurile kasuliku eneseteostuse võimalusena koroonapandeemia karantiini tingimustes.

tramm added a comment.Sat, May 9, 5:34 PM

See töö hakkab varsti valmis saama, veidi segane on õpetajad ja õpilased kui sihtgrupp, st millele rõhuda seoses e-koolikoti ja vikiõpikute ja avatud õppematerjalidega.