Page MenuHomePhabricator

Wikimedia poliitikakujunduse põhimõtete ja seisukohtade toimetamine veebis kasutamiseks
Closed, DeclinedPublic

Description

Selgus, et dokument on esialgsel kujul tõlgitud T209353 ja nüüd on vaja seda toimetada, et see oleks veebis kasutatav:

Toimetamisel peaks mõtlema, et kuidas täpselt see veebilehele saab, sj kas peaks toimetamisel mingite vormiliste nüanssidega arvestama.