Page MenuHomePhabricator

Wikimedia poliitikakujunduse põhimõtete ja seisukohtade toimetamine veebis kasutamiseks
Open, Needs TriagePublic

Description

Selgus, et dokument on esialgsel kujul tõlgitud T209353 ja nüüd on vaja seda toimetada, et see oleks veebis kasutatav:

Toimetamisel peaks mõtlema, et kuidas täpselt see veebilehele saab, sj kas peaks toimetamisel mingite vormiliste nüanssidega arvestama.

Event Timeline

tramm created this task.Mar 25 2020, 2:13 PM
tramm updated the task description. (Show Details)
tramm added a project: Vabatahtlikule.
tramm moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.Mar 25 2020, 2:17 PM