Page MenuHomePhabricator

Digikultuuriaasta ja Wikimedia Eesti koostöö
Closed, ResolvedPublic

Description

Digiresidentuur x2. Mõlemad panustavad võrdselt. Käsitletavad teemad:

  1. Wikidata massidesse
  2. Eesti KOV-id Vikipeediasse

Details

Due Date
Nov 29 2020, 10:00 PM

Event Timeline

kruusamagi triaged this task as Medium priority.May 6 2020, 4:46 PM
kruusamagi created this task.
kruusamagi set Due Date to Jul 30 2020, 9:00 PM.

Digikultuuriaasta raames kajastab Wikimedia Eesti tegevust Digikultuuri Facebook'i leht, kuhu läheb Märt Põderi video Wikimedia ja vikipedistide tegevusest karantiini ajal. Videot jagatakse Karantiiniklubi ja Kultuurikoostöö gruppidesse. ERR teeb kõikidest videotest ka eraldi oma uudise. Samuti läheb kas video ülesminekule eelneval või samal päeval katkend videost ka Digikultuuriaasta2020 Instagrami kontol.

Digikultuuri leht jagab ka üleskutset osaleda karantiniiprojektis või CEE artiklivõistlusel, lisaks üleskutse näidata enda osalust ka EV102 kampaanialehel.

KOV teema on jätkuvalt laual, aga antud juhul näis lepingusse paremini sobituvat suhtlus mäluasutustega. Seega on teemadeks:

  1. Wikidata juhendmaterjalide koostamine ja levitamine
  2. Täiendavate sisumaterjalide hankimine mäluasutustest

Ehk me tahame muuta Eesti kultuuripärandit paremini kättesaadvaks ja seda ka masinloetaval kujul (siit ka tarvidus Wikidata kasutamist õpetada, et loodud võimalused rakendust leiaks).

Leping ise on valmis ja selle täitmise periood on 15. juuni – 30. november 2020.

kruusamagi changed Due Date from Jul 30 2020, 9:00 PM to Nov 29 2020, 10:00 PM.Jul 6 2020, 11:19 PM
kruusamagi moved this task from Sel kuul to Sel aastal on the WMEE board.

Lepingu periood pikenes jaanuari 2021. Mõlemad osapooled täitsid endale võetud kohustused. Asi on valmis.