Page MenuHomePhabricator

Wikidata õppematerjalide koostamise tellimine
Closed, ResolvedPublic

Description

On arutuse all töö tellimine, kuid ajakava ja fookused on kokku leppimata.

Event Timeline

tramm moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.

Toimus kohtumine töövõtulepingu võimaliku täitjaga, küsimused said vastused ja leping läheneb jõudsalt sõlmimisele.

Tellimisel pole niivõrd õppematerjalid kui õppeasutuse-kõlbulik üldine Wikidata tutvustusmaterjal rõhuasetusega SPARQL päringutele huvitava materjali kohta, sj on tulemuseks eestikeelne Wikidata üldmaterjal koos Wikidata saidi peamiste tutorialide tõlgetega, üldtutvustavad ja populariseerivad selgitusvideod, mida sobib näidata õppeotstarbel ja mõned videod, mis on sobivad Wikidata päringute vmt töötoa sissejuhatavaks materjaliks ning kõlbavad samuti õppeotstarbel näitamiseks. Sihtrupid on informaatikud (SPARQL-keel ja päringud) ja andmeteadlased (visualiseerimine ja huvitavad andmed otse laivis), kutsuvad-tutvustavad materjalid on paralleelsed sisulisemate juhismaterjalidega, mis sisaldavad soovitusi/märkusi eri sihtgruppidele.

Töö paigutub Wikimedia Eesti üldisse Wikidata plaanide konteksti ja täitja hoiab silmad lahti partnerluse ja Wikidata kasutamise laiendamise teemal õppeasutustes.

Töölepingut uuendab meie kohtumise alusel täitja oma arusaamise järgi, üle vaatavad @Adeliine ja @tramm, seejärel läheb sõlmimisele.

Adeliine renamed this task from Wikidata õppematerjalide koostamine to Wikidata õppematerjalide koostamise tellimine.Jul 7 2020, 4:51 PM