Page MenuHomePhabricator

Juhatuse koosolek pakiliste asjade arutamiseks ja otsustamiseks
Open, Needs TriagePublic

Description

Arutatavate teemade esialgne nimekiri:

  • Meie tegevusaruanne liikmetele (ja üldsusele blogisse) T247969
  • Üldkoosoleku lõplik väljakuulutamine ja päevakord T230949
  • Töötajaskonna struktuur ja konkursside väljakuulutamine T247693

Details

Due Date
Sat, May 16, 9:00 AM

Event Timeline

tramm created this task.Sat, May 9, 2:41 PM
tramm set Due Date to Sat, May 16, 9:00 AM.
tramm updated the task description. (Show Details)
tramm moved this task from Backlog to Nädala jooksul on the WMEE board.Sat, May 9, 3:35 PM