Page MenuHomePhabricator

Tõenduspõhine Arvamusfestival 2020
Open, Needs TriagePublic

Description

Kuigi eelmisel aastal oli meil projekt T214895 ja see ei teostunud, siis sai tehtud hulk eeltööd. Kuna mind kutsuti osalema Arvamusfestivali digikultuurialal paneeli, siis märkisin paneeli korraldajale ära, et me saaks Wikimedia Eesti poolt püüda midagi eelmisel aastal alustatud projektist püüda teha teoks sel aastal.

Kui meil on Wikimedia Eesti poolt plaane Arvamusfestivalil midagi ette võtta, siis ideed ja ettepanekud on oodatud, mh nt selle taski alamtaskidena.

Event Timeline

tramm created this task.Sat, May 16, 1:40 PM