Page MenuHomePhabricator

Päevakorrapunkt: juhatuse kandidaatide enesetutvustused ja juhatuse valimine
Closed, ResolvedPublic

Description

Siia on oodatud kandideerimise teated ja kandidaatide ning nende plaanide tutvustused. Kandideerida saavad vastavalt põhikirjale ainult MTÜ liikmed.

Event Timeline

Pseudacorus subscribed.

Kandideerin tagasi WMEE juhatusse.
Olen WMEE seltsis viibinud alates 2012. aastast, enamiku sellest ajast juhatuses. Olen eestikeelse Vikipeedia usaldatud kasutaja ja värske eesti Vikitsitaatide administraator (seal ma juba mõne aja oma vabad tunnid veedangi).
Püüdlus saavutada Eestis panoraamivabadust läks luhta, ja katse teha midagi ära EL uue autoriõiguse direktiivi asjus ei andnud soovitud tulemust, küll aga rohkelt selle valdkonna teadmisi ja kustumatu kire vaba kultuuri edendada nii palju kui võimalik.
Seni on olnud väga õpetlik ja huvitav. Kui teil on minuga ka huvitav, siis loodan jätkata.

Tere! Kandideerin ka tagasi juhatusse. Olen nüüd kaks aastat juhatuses olnud ja kuigi mul on nüüd vähem aega kui varem, ma hea meelega aitaks edaspidi ka tegeleda kommunikatsiooniga WMFiga, millega ma olen üsna palju eelmised kaks aastat tegelenud, et näidata stabiilsust.

Kandideerin juhatusse, sest olles viimastel aastatel olnud MTÜ lihtliige, on minus kasvanud soov uuesti tugevamalt panustada MTÜ struktuuri, protsesside ja tegevuse käigushoidmisse. Olin juhatuse liige alates MTÜ asutamisest kuni 2017. aastani ja nägin ühingu kasvamist väikesest vabatahtlikust seltskonnast töötajate ja tegevjuhiga organisatsiooniks, mis hakkas järk-järgult WMF-ilt projektigrantide asemel saama iga-aastast rahastust. Vahepealsetel aastatel olen jälginud MTÜ (sh juhatuse) tegevust suhteliselt kõrvalt. Pean ütlema, et tunnen puudust liikmete ja kogukonna kaasamisest (nii liikme kui ka juhatuse liikme seisukohast), sest ainult koostöös saab teha suuri asju ja viia ellu ühiselt välja mõeldud ideid. Minu jaoks on oluline ühendada Vikipeedia kogukonna liikmeid, MTÜ liikmeid ja avalikkust. lisaks tundub mulle, et MTÜ tuumik vajaks minu toetavat panust, et efektiivsemalt täide viia kokkulepitud strateegiat ja plaane. Usun, et edu võtmeks on pühendunult koos töötav meeskond, mida toetavad vajalikud struktuurid (nt koosolekud, tähtajad, kokkulepped, rollid, vastutused). Kui sellist struktuuri ei ole piisavalt, siis inimesed väsivad ja ei leia enam üksteisega suhtlemisest motivatsiooni eesmärgi nimel panustamiseks. Seda olen praeguse juhatuse puhul märganud. Tahaksin, et saavutatud eesmärgid ja korras aruandlus WMF-ile aitaks meil taas organisatsiooni kasvatada.

Teele Vaalma

Samuti kandideerib Ursula Erik. Ta kirjutas enda kohta järgneva enesetutvustuse:
Töötan Eesti Maaülikoolis ja õpetan põhiliselt inglise erialakeelt. Vikipeediasse sattusin tänu keskmisest nutikamatele üliõpilastele, kelle keeleoskust arvestades tundus vähemõttekas neid sõnavaratöödega tüüdata - avarama variandi otsinguil sattusin Vikipeediale, kus käis parajasti tõlkevõistlus. Mis sai alternatiiviks välja pakutud ja toimis päris hästi, huvilisi oli. Esimene teejuht oli meil Teele, aitäh! Ivoga sattusin jutule Rahvusraamatukogus oskuskeele konverentsi käigus paar aastat hiljem ja umbes sealtmaalt hakkasime EMÜ keelekeskuses Vikipeediale süsteemsemalt lähenema, sest meie juhataja Ülle Sihver otsustas, et artikli kirjutamine ongi just väga hea akadeemiline ülesanne, suunamaks üliõpilast mõistma, et emakeel, emakeelsed tekstid ja terminoloogia on olulised.
Tegevust hoogustas Miljon Pluss ja arutelud sõbralikus töörühmas.
Olen osalenud kogukonna üritustel (suvepäevad, Kesk-Euroopa konverents Wikimedia CEE 2019, Põhja-Euroopa 2019 Tartus), TTÜs toimunud häkatoni tõlke- ja masintõlkeloome 2018, uute artiklite konkursi 2019 ja toimetamistalgute 2020 žüriis, ning läbi viinud Vikipeedia-alaseid õppepäevi, ka koos Sirli Zuppinguga.
Vikipeedia kui (ka) terminite andmebaasi kõigis keeleversioonides populariseerimine EMÜs on püsitegevus. Arenguruumi on, eestikeelsed tehnilised terminid ja tekstid on paras pusimine, aga püüame. Ingliskeelse erialateabe emakeeles väljendamine kui õppija tööülesanne vaimustas ka Narva kolledži CLIL (Content and Language Integrated Learning, 2019) konverentsi külalispanelist prof. Emily Thrush'i (USA).
Wikimedia üritustel olen õppinud ja targemaks saanud, mis loodetavasti tasapisi ka üliõpilaste töö väljundis kajastub.
Ise olen Vikipeediasse kirjutanud alates 2014. aastast. Kasutajanimi .Toon

Minu hinnang on, et ühing on tulnud 2017. aasta kriisist välja tulnud küllalt edukalt, aga selle jätkusuutlikkus on kahtlane. Kriisi viis ülevaate puudumine töötajate tegevusest ja vähene juhtimine, millega on probleemid leevenenud. Praegu oleme juurutanud nädalakoosoleku, Phabricatori töövoohalduse, aga nende kasutamine on käinud üle kivide ja kändude, nende suhtes on väljendatud palju skepsist.

  1. Kui me ei jätka nende professionaliseerumise instrumentide juurutamisega, siis me ei lahenda chapteri probleeme ja samasuguse kriisi oht jääb alati. Mida tuleks teha, on see, et juurutada päriselt need instrumendid, mida seni oleme kasutanud vastu tahtmist.
  1. Meil on vaja 3x 0,5 kohaga kollektiivi, kes on kohusetundlik töövoohalduse, nädalakoosolekute suhtes ning suhtleb kogukonnaga. Seni sellist kollektiivi pole olnud. Sellise kollektiivi toimimise tagab tegevjuht, kes peaks olema üks 0,5 kohaga töötaja neist kolmest.
  1. Aastaplaan ei pea seadma niivõrd eesmärgiks sisuloomet vikiprojektides, vaid organisatsioonilisi eesmärke ja koostööprojekte.

Kandideerin juhatusse, et need asjad saaks teoks.