Page MenuHomePhabricator

Päevakorrapunkt: revisjonikomisjoni liikmete määramine
Closed, ResolvedPublic

Description

Kui senine revisjonikomisjon täies koosseisus ei jätka, siis määrab üldkoosolek vajadusel uued liikmed. Ettepanekud revisjonikomisjoni liikmete määramiseks on oodatud siiasamma.

Event Timeline

Kuuldavasti on meil pärast üldkoosolekut tekkinud kandidaat revisjonikomisjoni. Kandidaadi heakskiitmiseks on ilmselt vaja eraldi hääletust.

Adeliine triaged this task as High priority.Jul 9 2020, 7:38 PM
K2suvi raised the priority of this task from High to Needs Triage.Mar 10 2021, 12:43 PM