Page MenuHomePhabricator

Eelarve meediakulutuste jaoks
Closed, ResolvedPublic

Description

Juhatusel omavahel läbi rääkida, kas ja kui palju raha eraldada kuulõikes meediakulutuste peale, sealhulgas näiteks Facebook'i või Instagrami sponsoreeritud postitused jm reklaam.

Event Timeline

Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 21 2020, 4:45 PM
Adeliine added a subscriber: Adeliine.

Võtan jutuks 17.03.2021 juhatuse koosolekul. Alusmaterjaliks on eelmise aasta meediamonitooring ja selle aasta eelarve. Lisainfo teretulnud.

Viimatine seisukoht eelmise aasta juunist: "Meediakulutuste määra osas leppisime provisoorselt, et 10 eurot reklaamile kuus võib esialgu kulutada, aga @Kristelbirgit on oodatud esitama täpsemad plaanid seoses vajalike sots- jm meedia reklaamikuludega tavaolukorraks/eriolukorraks ja nende rolli kohta üldises meediaplaanis."

Otsustati vastavalt Kristeli ettepanekule, et meediakulude eelarve vajaduspõhiselt 15-20 eurot kuus.