Page MenuHomePhabricator

Juunis 2020 valitud juhatuse esimene koosolek
Closed, ResolvedPublic

Description

Oodatavalt toimub 26. juunil Tartus ja teemad on:

  • Üldkoosoleku protokollide lõplik vormistamine, võimalikud täiendavad hääletused revisjonikomisjoni, majandusaasta aruande 2018 ja juhatuse liikmete teemal, vt T255659
  • Töövõtulepingud (vt T252968, T252055 ja ...), sh töökohtade struktuur, töölepingud ja tegevuskava üldisemalt, vt T247693
  • Juhatuse töökordaldus, rollijaotus ja dokumendid, sh revisjonikomisjoni märkused koosolekute, Phabricatori jm teemadel, vt ka T254098
  • Meediakulutuste määra otsustamine, vt T255947
  • ...

Koosoleku päevakorda on oodatud täiendavad punktid ja soovitused.

Event Timeline

Koosolek pidi toimuma füüsilise koosolekuna Tartus, aga kujunes videokoosolekuks ja minu ettepanek on seetõttu koosolekul toimunu vormistada vajadusel otsusteks koosolekut kokku kutsumata:

  • Aasta 2019 protokollid esitati puudustest hoolimata kohturegistrile, kes esitab puuduste nimekirja. Kui neid pole võimalik parandada, siis mõtleme uue üldkoosoleku/hääletuse peale. Aasta 2020 protokollid esitatakse mõne päeva pärast, et anda registrile aega vastata.
  • Töövõtulepingute teemal tulevad esmaspäeval kohtumised, @tramm esitas Wikidata tegevusplaani mustandit (avatud märkustele/soovitustele), millesse peaks üks lepingutest paigutuma. Samasugust plaani on vaja vikiresidentuuri teemal, et hinnata teist lepingut ja selles plaanitut.
  • Juhatuse töökord saab täiendust ja @Adeliine esitab oma ülevaate sellest, kuidas tehti enne 2017. aastat, @tramm ja @Pseudacorus jt täiendavad, sj tuleb juhatuse töökorras reglementeerida ilmselt Slack, Phabricator, koosolekut kokku kutsumata otsuste tegemise/vormistamise nõuded jmt innovatsioonid.
  • Meediakulutuste määra osas leppisime provisoorselt, et 10 eurot reklaamile kuus võib esialgu kulutada, aga @Kristelbirgit on oodatud esitama täpsemad plaanid seoses vajalike sots- jm meedia reklaamikuludega tavaolukorraks/eriolukorraks ja nende rolli kohta üldises meediaplaanis.

Kõik need asjad ja päevakorras olnud, aga veel arutamata asjad tulevad täiendavale arutamisele ja/või otsustamisele järgmisel juhatuse koosolekul, sh tuleb arutusele strateegia/plaan 2021. aastaks T256473 koos töökohtade struktuuri jmt põhimõttelisemate küsimustega.

tramm claimed this task.

Toimus osaliselt, st plaanitud esimest füüsilist koosolekut ei toimunud, küll aga veebikoosolek 25. juunil kl 19-21.