Page MenuHomePhabricator

Juunis 2020 valitud juhatuse esimene koosolek
Closed, ResolvedPublic

Description

Oodatavalt toimub 26. juunil Tartus ja teemad on:

  • Üldkoosoleku protokollide lõplik vormistamine, võimalikud täiendavad hääletused revisjonikomisjoni, majandusaasta aruande 2018 ja juhatuse liikmete teemal, vt T255659
  • Töövõtulepingud (vt T252968, T252055 ja ...), sh töökohtade struktuur, töölepingud ja tegevuskava üldisemalt, vt T247693
  • Juhatuse töökordaldus, rollijaotus ja dokumendid, sh revisjonikomisjoni märkused koosolekute, Phabricatori jm teemadel, vt ka T254098
  • Meediakulutuste määra otsustamine, vt T255947
  • ...

Koosoleku päevakorda on oodatud täiendavad punktid ja soovitused.

Event Timeline

tramm created this task.Jun 21 2020, 4:58 PM

Koosolek pidi toimuma füüsilise koosolekuna Tartus, aga kujunes videokoosolekuks ja minu ettepanek on seetõttu koosolekul toimunu vormistada vajadusel otsusteks koosolekut kokku kutsumata:

  • Aasta 2019 protokollid esitati puudustest hoolimata kohturegistrile, kes esitab puuduste nimekirja. Kui neid pole võimalik parandada, siis mõtleme uue üldkoosoleku/hääletuse peale. Aasta 2020 protokollid esitatakse mõne päeva pärast, et anda registrile aega vastata.
  • Töövõtulepingute teemal tulevad esmaspäeval kohtumised, @tramm esitas Wikidata tegevusplaani mustandit (avatud märkustele/soovitustele), millesse peaks üks lepingutest paigutuma. Samasugust plaani on vaja vikiresidentuuri teemal, et hinnata teist lepingut ja selles plaanitut.
  • Juhatuse töökord saab täiendust ja @Adeliine esitab oma ülevaate sellest, kuidas tehti enne 2017. aastat, @tramm ja @Pseudacorus jt täiendavad, sj tuleb juhatuse töökorras reglementeerida ilmselt Slack, Phabricator, koosolekut kokku kutsumata otsuste tegemise/vormistamise nõuded jmt innovatsioonid.
  • Meediakulutuste määra osas leppisime provisoorselt, et 10 eurot reklaamile kuus võib esialgu kulutada, aga @Kristelbirgit on oodatud esitama täpsemad plaanid seoses vajalike sots- jm meedia reklaamikuludega tavaolukorraks/eriolukorraks ja nende rolli kohta üldises meediaplaanis.

Kõik need asjad ja päevakorras olnud, aga veel arutamata asjad tulevad täiendavale arutamisele ja/või otsustamisele järgmisel juhatuse koosolekul, sh tuleb arutusele strateegia/plaan 2021. aastaks T256473 koos töökohtade struktuuri jmt põhimõttelisemate küsimustega.

tramm closed this task as Resolved.Jun 26 2020, 4:20 PM
tramm claimed this task.

Toimus osaliselt, st plaanitud esimest füüsilist koosolekut ei toimunud, küll aga veebikoosolek 25. juunil kl 19-21.