Page MenuHomePhabricator

Granditaotluse koostamine 2021. aastaks
Closed, ResolvedPublic

Description

Tuleb koostada SAPG granditaotlus WMF-ile, mis vastaks meie plaanidele ja viiks ellu strateegilisi eesmärke. Granditaotlus tuleb esitada 1. oktoobriks ja juunikuu seisuga on selle eripäraks, et COVID-19 ohu tõttu ei saa plaanida füüsilisi kokkusaamisi.

Vt mh varasemad grandid, mh on meile antud eelkinnitus, et kui esitame samal tasemel plaani, siis on WMF valmis meile rahastust tagama (hoolimata COVID-19 pandeemiast ja sellega seotud keerukusest).

Details

Due Date
Sep 30 2020, 9:00 PM

Event Timeline

tramm set Due Date to Sep 30 2020, 9:00 PM.
tramm moved this task from Backlog to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.
Adeliine triaged this task as High priority.Aug 4 2020, 3:27 PM

@tramm, @Adeliine: Hi, the Due Date set for this open task was two months ago.
Can you please either update or reset the Due Date (by clicking Edit Task), or set the status of this task to resolved in case this task is done? Thanks.