Page MenuHomePhabricator

Juhatuse töökord ja juhatuse liikmete rollid
Closed, ResolvedPublic

Description

Juhatuse töökord on vaja üle vaadata ja kaasajastada (mh uued suhtlus- ja dokumenteerimiskanalid): https://docs.google.com/document/d/1Vzlk135gFReZCNQCQFf6V0SsM9NFPIfWhrPIgstaDXg/edit?hl=en#

Fikseerida igapäevased juhatuse töövoo üksikasjad, sh koosolekute protokollide asukohad, otsuste formaat, eri tüüpi otsuste avalikkus/piiratud ligipääs, vastutuste jaotamine, delegeerimine jms. Juhatuse liikmete rollidest vaja teha ajalooline kokkuvõtlik ülevaade ja ettepanekud edasiseks.

Veel märksõnu: juhatuse liikme leping

Event Timeline

Adeliine moved this task from Backlog to Sel nädalal on the WMEE board.
tramm triaged this task as Medium priority.Jun 26 2020, 3:29 PM

Tutvumiseks ajalooline juhatuse töökorralduse ja rollide ülevaade, sekka konteksti mõttes ka töötajaid puudutavat: https://docs.google.com/document/d/1ken2JCOVBCUyiMOzOzp7GDOIC-pqCpKLVwICHKMSgcg/edit
see võiks anda uuematele juhatuse liikmetele aimu, kuidas on juhatuse töö ja rollid aastate jooksul arenenud ja muutunud, ning võib-olla alget nüüdse juhatuse töö ja rollijaotuse kujundamiseks

Täiendasin töökorralduse faili 15.07.20 juhatuse protokollile vastavaks