Page MenuHomePhabricator

Juhatuse töökord ja juhatuse liikmete rollid
Open, MediumPublic

Description

Juhatuse töökord on vaja üle vaadata ja kaasajastada (mh uued suhtlus- ja dokumenteerimiskanalid): https://docs.google.com/document/d/1Vzlk135gFReZCNQCQFf6V0SsM9NFPIfWhrPIgstaDXg/edit?hl=en#

Fikseerida igapäevased juhatuse töövoo üksikasjad, sh koosolekute protokollide asukohad, otsuste formaat, eri tüüpi otsuste avalikkus/piiratud ligipääs, vastutuste jaotamine, delegeerimine jms. Juhatuse liikmete rollidest vaja teha ajalooline kokkuvõtlik ülevaade ja ettepanekud edasiseks.

Veel märksõnu: juhatuse liikme leping

Event Timeline

Adeliine created this task.Jun 26 2020, 2:18 PM
Adeliine moved this task from Backlog to Nädala jooksul on the WMEE board.
Adeliine updated the task description. (Show Details)Jun 26 2020, 2:31 PM
tramm triaged this task as Medium priority.Jun 26 2020, 3:29 PM

Tutvumiseks ajalooline juhatuse töökorralduse ja rollide ülevaade, sekka konteksti mõttes ka töötajaid puudutavat: https://docs.google.com/document/d/1ken2JCOVBCUyiMOzOzp7GDOIC-pqCpKLVwICHKMSgcg/edit
see võiks anda uuematele juhatuse liikmetele aimu, kuidas on juhatuse töö ja rollid aastate jooksul arenenud ja muutunud, ning võib-olla alget nüüdse juhatuse töö ja rollijaotuse kujundamiseks

Alustasin juhatuse funktsioonide kirjeldust rollide jaoks: https://docs.google.com/document/d/1VT8vF6eSut4PluvaiCq75fDd3CRNhe8e2Bf1L7Cpgf8/edit
Ootan täiendusi ja arutelu :)

Täiendasin töökorralduse faili 15.07.20 juhatuse protokollile vastavaks