Page MenuHomePhabricator

Juhatuse veebikoosolek töökorra jm jooksvate küsimuste arutamiseks
Closed, ResolvedPublic

Description

Toimub 1. juulil 18:30-19:45 ja jätkab T255948 alustatut, läheb sujuvalt üle nädalakoosolekuks. Teemadeks on:

  • Eelmise koosoleku otsuste vormistamine ja protokollimine? Kes vastutab?
  • Juhatuse töökord, sellega seotud dokumendid ja oletatavad rollid/vastutused T256488
  • Nädalakoosolekuga kattuvalt kannab @kruusamagi ette WMF aastagrandi plaani täitmise teemal T256485
  • Ka @Kristelbirgit on teretulnud välja uurima ja esitama, mis summades on reklaam sotsmeedias mõttekas ja mis on selle eesmärgid T255947
  • ...