Page MenuHomePhabricator

Wikidata kirjaliku juhendmaterjali koostamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Koostada üldharivad juhendmaterjalid Wikidata tutvustamiseks, pidades silmas gümnasistide, informaatikute ja andmeteaduse huviliste sihtrühmasid. Materjalid äratavad huvi Wikidata põhiomaduste ning praktilise kasutamise vastu ja võimaldavad tutvustada Wikidata võimalusi vähemalt ühe akadeemilise tunni mahus üldhariduslikus kontekstis.

Event Timeline

Triinusingu moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.

Mustand on valmis ja ootab rõõmsalt tagasisidet. Asukoht on siin.

Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 21 2020, 4:30 PM