Page MenuHomePhabricator

Tehnika soetamine pidades silmas hooaja trende
Closed, ResolvedPublic

Description

Algselt oli vajadus reportaaži tegemise tehnika järele meediatöö mõttes, kuid nüüd võib olla fookuses COVID-19 lainetuste tõttu virtuaalsete ürituste korraldamist hõlbustav tehnika. Lisaks on @kruusamagi nimetanud muusuemikogude pildistamiseks vajalike lisatarvikute hankimist.

Meie praegune tehnikapark.