Page MenuHomePhabricator

Töökohtade ja rollide jaotus ühingus 2020-2021
Closed, ResolvedPublic

Description

Meil on seoses COVID-19 pandeemiaga vaja ümber vaadata töökohtade ja rollide jaotus, mis oli küsimusena üleval juba enne pandeemiat ning mille juured ulatuvad 2017. aasta lõppu. Ilmselt on õige aeg koos juhtimisalaste ümberkorraldustega (T256488) ja muutunud olukorra tõttu võimalikuks saanud töövõtulepingute (T257347, T252968) foonil teha ka ümberkorraldused töötajate ülesannetes ja nende jaotuses. Allpool kirjeldus varasemast arutelust, mis oli kõneks 16. mai juhatuse koosolekul ning mille täitmise esimesed sammud pidi astuma @Ukangur juba maikuus:

Meie plaan 2019. aasta detsembrist oli jagada meie 1,5 töökohta kolme 0,5 tööposti vahel, milleks on:

  • Hariduse projektijuht;
  • GLAM-projektijuht;
  • Tegevjuht/kommunikatsioonijuht.

Toona hindasime, et kui me korraldame konkursse, siis nii, et me saame kandidaate sobitada nende kolme positsiooni vahel lähtuvalt nende tegelikust profiilist ja nende oskustest, st et ametijuhendis kirjeldatud ülesanded lähtuvad sellest, et nende kolme ülesanded saavad kõik täidetud, aga mitte tingimata nii selgete rollipiirdega nagu töökohtade nimetused ütlevad. Peame arutama, kas jätkame selle plaaniga -- ja kui, siis kuidas.

Plaani üks võlusid oli see, et nii saame suurema kollektiivi ja rohkem eri inimeste panust, sünergiat jne.

Selle plaaniga tuleks edasi minna ning teha selle osaks 2021. aasta plaanist ning rahataotlusest. Selle õnnestumiseks võib olla vaja täiendavaid samme, mida peaks astuma kohe (nt ühingu liikmete arvu oluline kasvatamine vmt, mis oleks argumendid rahastuse läbirääkimisel).