Page MenuHomePhabricator

2020 nädalakoosolekud
Closed, ResolvedPublic

Description

Iganädalased koosolekud kolmapäeviti kl 20 eelmise nädala tegevuste kokku võtmiseks ja järgmise nädala tegevuste plaanimiseks.

Videokoosolek: https://meet.wmcloud.org/wmee

Tegevusi plaanitakse, kommunikeeritakse ja dokumenteeritakse töövoohalduses: https://phabricator.wikimedia.org/tag/wmee/

Nädalakoosolekust Phabricatori kasutusjuhendis: https://ee.wikimedia.org/wiki/Phabricatori_t%C3%B6%C3%B6voohalduse_kasutamine#N%C3%A4dalakoosolek