Page MenuHomePhabricator

Euroopa Muinsuskaitsepäevad 2020 (10.–13. september)
Closed, ResolvedPublic

Description

10.–13. september toimuvad Euroopa Muinsuskaitsepäevad, mille alateemaks on tänavu haridus:
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/muinsuskaitsepaevad-2020

Ajapaik soovib välja pakkuda nii praeguste kui ajalooliste koolimajade fotode ülepildistamise, mis võiks olla ühtlasi avalöögiks laiemale Wiki Loves Rephotography ülepildistamiskampaaniale.
T224182