Page MenuHomePhabricator

Vikipeedia töötuba - FUFF 2020
Closed, ResolvedPublic

Description

Vikipeedia töötoa läbiviimine soome-ugri filmifestivalil Sännas

Related Objects

Event Timeline

Töötoad läbi viidud. Kokku tekkis selle jooksul üks uus vikiartikkel ning mitu inimest õppisid Vikipeediat kasutama. Samuti sai paljudega Vikipeediast vesteldud ning ühtlasi tehtud hulk pilte Commonsi tarbeks. Lähiajal peaks selle mõjul ilmuma ka üks lugu Vikipeediast ajakirjanduses. Ning 2021 oleks plaanis FUFFil Vikipeedia töötoa asja korrata.