Page MenuHomePhabricator

05.08.2020 nädalakoosolek
Closed, ResolvedPublic

Description

Päevakord / protokoll mustandi staatuses

Palun enne koosolekut (ideaalis enne teisipäeva õhtut, mil üritan päevakorra formuleerida) üle vaadata sinu loodud või sulle täitmiseks määratud avatud ülesanded, lõpetatud sulgeda, pooleliolevad lohistada WMEE tööde tahvlil sobivasse tulpa. Pluss luua ülesanded, mis on vaja luua, et tegevust kajastada. Siinse päevakorra/protokolli kommentaari märgi oma ülesanded, mis on aktiivselt tegemises, aga ei lõppe veel tuleva nädala jooksul..

Kasutusjuhend: https://ee.wikimedia.org/wiki/Phabricatori_t%C3%B6%C3%B6voohalduse_kasutamine

Kiirlingid:

Üldine/juhatus:
Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

 • T258092 Juhatuse strateegiapäeva aja ja päevakorra paikapanek
 • T256488 juhatuse töökord/rollid
 • T247693 2020 tegevuskava arutamine ja sisendi koostamine töötajatele
 • II poolaasta eelarve, sh T257678 Töökohtade ja rollide jaotus ühingus 2020-2021, T255947 Eelarve meediakulutuste jaoks, T257479 Tehnika soetamine pidades silmas hooaja trende
 • Üldkoosoleku järellainetus vaja lõpetada: T252973 (el. koosoleku korraldus), T254100 (rev. komisjoni uuendus)
 • T252968 muuseumiresidendi töövõtuleping
 • T252303 WMEE töödetahvli tegevuste ajastamine, prioritiseerimine ja/või nihutamine Pikk plaan alla

Haridus/GLAM projektijuht:

Viimasel nädalal lõpetatud:

 • T259131 Teadusfoto näituse ülespanek Otepääl
 • T259303 Vikipeedia töötuba - FUFF 2020

Sel nädalal lõpetada:

Kommunikatsioonijuht:
Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

 • T258690 MTÜ listile kiri Eesti-Poola projekti kohta (integratsioon MTÜ teatajasse)
 • 7 särgitellimust

Wikidata juhendmaterjalide koostaja: T257347
Viimasel nädalal lõpetatud:

 • Siiani tehtud töö arutamine, tagasiside kogumine, tulevate videote arutamine

Sel nädalal lõpetada:

 • T257289 Wikidata kirjaliku juhendmaterjali testimine
 • T258624 Videote stsenaariumid lõpetada

Event Timeline

Adeliine triaged this task as Medium priority.Aug 3 2020, 8:55 PM
Adeliine moved this task from Backlog to Sel nädalal on the WMEE board.

Sain tagasisidet tehtud tööle ja sisendit edasi tegutsemiseks. Selle põhjal täiendan T257289 juhendmaterjali (ja toimetan veel keeleliselt). Praegu on pooleli juhendmaterjali testimine ja videote stsenaariumite kirjutamine, sel nädalal on eesmärk need lõpetada ja järgmisel nädalal liikuda T258624 filmimise juurde.

Arvamusfestivaliga koostöö lükkub järgmisesse aastasse, võtame uuesti ühendust sügisel, et varakult planeerima hakata
Vabatahtlike kampaania dokument: https://docs.google.com/document/d/1fhB6EvZr37JP5-Zwp2b0nTAtRWACzxxTjA6cJ_nexd4/edit?usp=sharing
MTÜ teataja on peatselt valmimas, ootab veel kommentaare: https://docs.google.com/document/d/1mIJGoHPH59rUDsrFY1aSeV1c1i1c5TduZ_FqMasWf28/edit?usp=sharing
Kuu vikipedisti kontakti sain kätte, saab need posti panna
Meediaplaani arutelu Märdiga, kus kaardistasime ära välis- ja sisekommunikatsioonikanalid: https://docs.google.com/document/d/1fZ7Ns2_GMPJVSH89Bx4v15rtmLEEJEViLCHzNKU1gUQ/edit?usp=sharing