Page MenuHomePhabricator

Ühingu kalendri kasutuselevõtt
Closed, ResolvedPublic

Description

Kasutusele võtta visuaalne kalendrisüsteem, mida personalijuht, töötajad ja juhatus saaks kasutada projektide paremaks planeerimiseks, sündmuste kodulehel kuvamiseks jms.

Kontseptsiooni arutavad kokku @Adeliine , @tramm ja @Ukangur .

Varem on ebajärjekindlalt kasutatud Google'i kalendrit, võimalik on näiteks ka Phabricatori kalender.

Event Timeline

Adeliine triaged this task as Medium priority.Aug 8 2020, 2:17 PM
Adeliine created this task.

Phabricator oleks strateegiliselt parem kui Google. Lugesin siin, et see on alles "prototype" (mis tähendab, et just väike WMEE meeskond võiks olla hea katsejänes). Export to Google on ilmselt olemas nii, et telefonis saab meeskonnakalendrit lugeda koos omaenda kalendriga. Kuidas saaks näha seda Phabricatori kalendit? "If you're interested in previewing upcoming applications, you can use the phabricator.show-prototypes configuration setting to enable prototypes." (link).

Käbi teeb wikimedia.eesti@gmail.com alla

Kalender olemas ja jagatud töötajate ja juhatuse liikmetega. Lisada veel vajalikesse kohtasesse.

Töötajate koosolekul uuesti kalendrit jagatud ja tutvustatud. Kodulehel avalikku versiooni veel ei ole.