Page MenuHomePhabricator

Hankida Vikipeedia sõbra meene 2020
Closed, ResolvedPublic

Description

Tellida Vikipeedia sõbra meene. Sedapuhku siis naasta algse kujunduse juurde.

Olemas on esmane vastus kunstnikult. Septembris saaks asi töösse minna.

Event Timeline

Meene olemas ja üle antud.