Page MenuHomePhabricator

36 tunni võistkondlik artiklivõistlus
Open, MediumPublic

Description

Leida toetaja. See tingib ka võistluse teema.

Üldjoontes sama, mis eelmise aasta 24 tunni võistlus. Ainult rohkem online ja natuke pikem.

Eelmise aasta võistlusest: https://www.miljonpluss.ut.ee/24h/

Event Timeline

K2suvi triaged this task as Medium priority.Mar 10 2021, 12:41 PM

Kuna 2020. aasta puhul kukkus koroonale viidates sponsor ära ning uue toetaja leidmine ei õnnestunud, siis jäi võistlus 2020. aastal ära. Läheb uuele katsele 2021. aasta sügisel, kus loodetavasti on ka pandeemia rindel asi vähe helgem.