Page MenuHomePhabricator

JobTech Taxonomy and SSYK occupation codes
Open, Needs TriagePublic

Description

Was part of a workshop in Sweden "Samverkan kring offentlig sektors öppna data-satsningar | JobTech Dev, TrafikLab se video" were JobTech spoke about that they have a platform for matching people searching for a work and organisations like Linked in that match people and open works

image.png (1×2 px, 1 MB)

image.png (1×2 px, 2 MB)

The plan is to connect occupation codes and see if JobTechs taxonomi can also have Wikidata Qnumbers plkus we in WIkidata can have a property for JobTech . We have started discuss this with Per Weijnitz

 • one guess is that Wikidata is a plattform that is open and support many languages can add value..

you can reach me on salgo60@msn.com ++46-70-5937579

Next step

exemple Wikidata

exempel taxonomy jobtechdev.se

JobTech Taxonomy innehåller data som vanligtvis används inom arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Datan består av begrepp som bedöms vara relevanta för matchning mellan lediga jobb och arbetssökande

image.png (744×1 px, 106 KB)

Open questions

 1. looks Jobtech use Graphql is it possible to do SPARQL federation?
  1. SPARQL endpoints vi har idag i WIkidata
  2. Exempel Wikidata <-> Nobelprize.org , exempel Riksarkivet <-> Wikidata

image.png (640×1 px, 84 KB)

Misc

image.png (980×1 px, 562 KB)

Event Timeline

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Samtal med Per och troligen blir det 2 nya egenskaper.

Email svar nedan och video

Tackar för samtalet
Jag gjorde en lång video som laddas upp https://youtu.be/MfGT1raOObw
Jag hade en gång i tiden enormt ambitiösa tankar att koppla ihop yrken med något som heter HISCO koder och de jobb som jag gjort att koppla ihop Riksarkivet SBL och Svenskt kvinnobiografiskt lexikon skulle kunna bli lite intressanta att studera hur personer i olika yrken dokumenteras ....
En annan aspekt med detta att koppla ihop är att Wikidata/WIkipedia stödjer > 300 språk dels på label men även artiklar video.... jag hade en vild ide med Riksdagen som vi idag har alla riksdagsledamöter och försöker få in alla till år 1522 plus att vi nu laddar in motioner, SOU:er Högsta domstolens domar etc....
Så skulle man kunna ha artiklar om Riksdagsledamöter på flera språk se task T235608
Wikidata idag skapades av "Denny Vrandečić" 2012 och sedan drog han till Google... nu är han tillbaka och skall skapa nästa version av Wikidata som heter Abstract Wikipedia där målsättningen är att kunna generera upp artiklar på alla språk baserat på metadata och funktioner i Wikidata dvs. skulle vi kunna skapa bra metadata hos er eller hos oss så skulle man kunna skapa automatiskt enklare artiklar på arabiska, somaliska och alla andra språk som pratas i Sverige
Sökning på yrken i Wikidata och vilka andra egenskaper som finns på dessa

https://w.wiki/cUU

verkar som dessa egenskaper har med jobb klassificering (säkert inte heltäckande)
Property 919 Standard Occupational Classification code for US jobs (2010 version)
Property 4652 ESCO Occupation ID - identifier for an occupation, in the European multilingual database ESCO v1
Property 1043 IDEO Job ID - identifier for an occupation on IDEO
Property 867 ROME Occupation Code (v3) - ROME Code for a given occupation in France (V3, 1 letter, 4 digits)
Property 1023 SBC-2010 occupation code - Dutch classification of occupations SBC maintained by the Dutch CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2010 version
Property 1021 KldB-2010 occupation code German classification of occupations 2010
Property 1022 CNO-11 occupation code Spanish classification of occupations CNO-11 maintained by the Spanish INE (Instituto Nacional de Estadística)
Property 1024 SBFI occupation code Swiss classification of occupations SBFI/SEFRI maintained by the Swiss SBFI/SEFRI
Property 918 NOC Occupation Code NOC/CNP Code for a given occupation in Canada and Québec
....
Lexeme - ord i Wikidata Wikidata:Lexicographical_data

Nästa steg T262906: JobTech Taxonomy and SSYK occupation codes

 • Jag läser på
 • gör ett utkast till en eller 2 egenskaper
 • ev. ha Wikidata Q nummer hos Jobtech

Hälsningar
Magnus Sälgö
0705937579

En mall som borde innehålla alla de jobbkoder som finns som egenskaper i Wikidata

Template:Occupation codes properties

image.png (494×2 px, 98 KB)

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 renamed this task from Arbetsmarknaden Taxonomi to JobTech Taxonomy.Sep 17 2020, 3:20 PM

SSYK koder nämns i denna video för att beskriva utbildning vid 20:15

image.png (990×1 px, 1 MB)

Kommentar SSYK koder återanvänds --> ej persistenta men men men ...

länk SSYK 2012 <-> relaterad till ISCO–08 som är en uppdatering av ISCO–88

Syftet med ISCO är främst att tjäna som förlaga för nationella och regionala yrkesklassifikationer, vara tillämpbar för länder som inte utvecklar egna nationella yrkesklassifikationer och ge en aktuell och relevant grund för internationell rapportering, jämförelser och utbyte av yrkesinformation.

image.png (854×1 px, 109 KB)

 • SSYK 2012
 • Översättningsnycklar
  • SSYK 96 – SSYK 2012 version 2016-09-05 (xlsx)
  • SSYK 2012 – ISCO-08 version 2016-09-05 (xlsx)

WikiProject Occupations and professions

Finns ett projekt Wikidata:WikiProject_Occupations_and_professions

 • Lastbilschafför är exempel objekt Q508846
Salgo60 renamed this task from JobTech Taxonomy to JobTech occupation Taxonomy.Sep 18 2020, 6:32 AM
 • Wikidata [[ hhttps://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal/Authority_control#SSYK_2012_The_Swedish_Standard_Classification_of_Occupations | SSYK 2012 property proposal created ]] please vote
  • next step is that people vote and comment it can take 1-3 weeks

image.png (988×2 px, 201 KB)

Salgo60 renamed this task from JobTech occupation Taxonomy to JobTech Taxonomy and SSYK occupation codes.Sep 18 2020, 1:49 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
This comment was removed by Salgo60.

image.png (1×2 px, 332 KB)

Skills

ESCO Skills has nice landing pages e.g. manage university department

image.png (1×2 px, 433 KB)

Abstract Wikipedia that is the next version of Wikidata that will try to generate Wiki articles from metadata in WIkidata see presentation --> my guess is if Wikipedia gets more metadata about skills, occupations etc. from external sources like Jobtech then can we maybe generate articles in languages spoken in Sweden like Arabic Somali languages that many people speak

image.png (1×1 px, 1 MB)

Wrote on Discussion list for the Wikidata projec

image.png (1×1 px, 282 KB)

an answer to

image.png (1×1 px, 405 KB)

Salgo60 updated the task description. (Show Details)