Page MenuHomePhabricator

Juhatuse 29. septembri koosoleku protokolli vormistamine
Closed, ResolvedPublic

Description

WMEE juhatuse erakorraline koosolek 29. septembril 2020 sTARTUp Hubis
Osalenud oleksid: Teele, Nicolás, Eva, Märt; Ursula (veebis)
Juhtinud oleks: Teele
Protokollis: Eva
Algus ja lõpp: 18:00-18:15

Päevakord:

  1. Muuseumiresidendi töövõtulepinguga seotud tööülesande täpsustamine või tühistamine

Otsuseid vaja järgmiste küsimuste kohta:1) olenemata sellest, kas see ülesanne anti juhatuse otsusel või mitte, kas tühistada see ülesanne kõnealuse lepingu sõlmimise eeldusena juhatuse otsusega? 2) kui kõnealuse lepingu sõlmimise eeldusena tühistada, siis kas jätta see GLAM/hariduse projektijuhile siiski täitmiseks? 3) kui mitte tühistada, siis kas tööülesannet täpsustada, kui jah, siis kes täpsustab ning täitjale selgitab?

  1. Muuseumiresidendi töövõtulepingu sõlmimine

Otsuse eelnõu: "Sõlmida töövõtuleping nr 20-02 otsuse eelnõule lisatud kujul"

Koosolekut alustada ei õnnestunud, sest Märt väitis, et tema ei teadnud, et koosolek toimub. Algselt kutsus Teele koosoleku kokku 28. septembriks, ametlikult e-maili lisatud päevakorraga. Märt soovis kuupäeva muuta 30. septembriks, et tal jääks aega muuseumiresidendiga suhelda. Teele 30. september töö tõttu ei sobinud ja ta pakkus täpsustavas e-mailis välja 29. septembri. Kuna koosoleku juhataja uut formaalset teadet välja ei saatnud, väitis Märt koosoleku alguseks kohale tulnud Teelele, Evale ja Nicolàsele, ning WMEE lingi kaudu (https://meet.wmcloud.org/wmee) koosolekut jälginud Ursulale, et võimalik on vaid küsimusi arutada, mitte otsust vormistada, sest tema ametlikku teadet koosoleku juhatajalt koosoleku toimumise aja kohta saanud ei ole. Kuna sisulised materjalid olid juba enne kirjalikult juhatuseliikmetele esitatud ning Märt väitis, et otsust teha ei saa, tegi Nicolàs ettepaneku koju minna.