Page MenuHomePhabricator

SCB Wikidata framtid
Open, Stalled, Needs TriagePublic

Description

Container för om det finns möjlighet med mer kopplingar SCB WIkidata/Wikipedia det finns en hel del "technical debt" med Regina kopplingen som finns på alla församlingsidorna ung 3500 stycken

Magnus Sälgö
0705937579
email: salgo60@msn.com

Event Timeline

Salgo60 renamed this task from SCB Wikidata to SCB Wikidata framtid.Oct 30 2020, 1:24 PM
Salgo60 created this task.
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Berättade på JobTech forum om detta och ställde frågan om JobTech har info som kanske också platsar hos SCB

image.png (1×1 px, 775 KB)

image.png (1×1 px, 1 MB)

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 changed the task status from Open to Stalled.Feb 25 2021, 6:36 PM
Salgo60 moved this task from Backlog to Nice to have on the Magnus Sälgö board.