Page MenuHomePhabricator

SCB Wikidata framtid
Open, Needs TriagePublic

Description

Container för om det finns möjlighet med mer kopplingar SCB WIkidata/Wikipedia det finns en hel del "technical debt" med Regina kopplingen som finns på alla församlingsidorna ung 3500 stycken

Magnus Sälgö
0705937579
email: salgo60@msn.com

Event Timeline

Salgo60 renamed this task from SCB Wikidata to SCB Wikidata framtid.Fri, Oct 30, 1:24 PM
Salgo60 created this task.
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 moved this task from Backlog to In progress on the Magnus Sälgö board.Fri, Oct 30, 1:30 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 1:48 PM
Restricted Application added a subscriber: MusikAnimal. · View Herald TranscriptFri, Oct 30, 1:48 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 2:01 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 2:22 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 2:24 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 2:29 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 2:57 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 4:45 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Fri, Oct 30, 7:18 PM

Berättade på JobTech forum om detta och ställde frågan om JobTech har info som kanske också platsar hos SCB


Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Oct 31, 10:07 AM
Salgo60 moved this task from In progress to Backlog on the Magnus Sälgö board.Fri, Nov 6, 2:58 PM