Page MenuHomePhabricator

Kohtuda Teelega ja saada juhatuse ettekujutus dokumendihalduse osas
Closed, ResolvedPublic

Details

Due Date
Feb 5 2021, 10:00 PM

Event Timeline

K2suvi triaged this task as Medium priority.Feb 4 2021, 8:43 AM
K2suvi created this task.
K2suvi set Due Date to Feb 5 2021, 10:00 PM.
K2suvi renamed this task from Kohtuda Teelega ja saada juhatuse ettekujutus to Kohtuda Teelega ja saada juhatuse ettekujutus dokumendihalduse osas.Feb 4 2021, 9:12 AM