Page MenuHomePhabricator

Liikmeskonna andmevärskendus
Closed, ResolvedPublic

Description

Ühingu 10 tegevusaasta täitumise puhul värskendada arvepidamine liikmete üle:
*kontaktandmed
*liikmemaksu tasumise arvestus
*jms

Related Objects

StatusSubtypeAssignedTask
OpenK2suvi
ResolvedAdeliine

Event Timeline

Adeliine triaged this task as Medium priority.Feb 16 2021, 9:57 PM
Adeliine created this task.

Liikmetele välja saadetud vorm kontaktandmete uuendamiseks.
Täiendatud juhatuse tabel liikmemaksude tasumise kohta pangaväljavõtete alusel ning raamatupidajaga alustatud sünkroonimist ja selle aasta liikmemaksu arvestuse ettevalmistust.

Üle poolte liikmete andmed värskendatud.
Liikmetele saadetud kirjad nii käesoleva kui ka eelmiste aastate tasumata liikmemaksude kohta.

Liikmemaksuvõlgadega peaaegu korras. Võib vist lugeda aktsiooni lõppenuks selleks korraks.