Page MenuHomePhabricator

Üldkoosolek 2021
Closed, ResolvedPublic

Description

Suure tõenäosusega toimub ka 2021 üldkoosolek elektrooniliselt.
Koosoleku toimumiseks on vaja:
*määrata koosoleku toimumise aeg (tõenäoliselt maikuus)
*koostada 2020 majandusaasta aruanne (finantsaruanne + tegevusaruanne) ja saata see revisjonile hinnangu andmiseks ideaalis vähemalt 3 nädalat enne koosolekut
*koostada koosoleku päevakord
*saata liikmetele kutse vähemalt 2 nädalat enne koosolekut

Event Timeline

Adeliine triaged this task as High priority.Mar 5 2021, 1:11 PM
Adeliine created this task.
Adeliine moved this task from Backlog to Sel aastal on the WMEE board.
Adeliine moved this task from Sel aastal to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.

Üldkoosolek toimub 12. juuni kell 12 hübriidvormis (saab osaleda kohapeal Kastani 42, Tartu või ka neti teel). Liikmetele eelteade välja saadetud, ruum kinni pandud. Aruanne revisjonile saadetud.

Rollide jagamine:

  1. Protokollija: Ursula?
  2. Koosoleku juhataja: Teele
  3. Veebihaldur: Kristel
  4. Aruande tutvustaja: Ivo
  5. Kontorinaine: Käbi

Koosolek peetud, puudu Märdi allkiri ja protokoll.

Protokoll liikmetele saadetud, kandeavaldus registrile esitatud ja kanne tehtud.

K2suvi added a subscriber: K2suvi.

Üldkoosolek toimub ka suvepäevade raames. Vastutab juhatus ja vajadusel annab töötajatele ülesandeid läbiviimise osas.

Protokoll saadetud listi, koosolek peetud, uus juhatus valitud