Page MenuHomePhabricator

Majandusaasta aruanne 2020
Closed, ResolvedPublic

Description

*Määrata kuupäev, milleks soovime raamatupidajalt eelmise aasta finantsaruannet (ideaalis umbes kuu aega enne üldkoosolekut), teatada raamatupidajale
*Koostada tegevusaruanne
*Saata revisjonile hinnangu andmiseks (ideaalis kolm nädalat enne üldkoosolekut)

Related Objects

StatusSubtypeAssignedTask
ResolvedAdeliine
ResolvedK2suvi

Event Timeline

Adeliine triaged this task as High priority.Mar 5 2021, 1:20 PM
Adeliine created this task.
Adeliine moved this task from Backlog to Järgmisel kuul on the WMEE board.

Raamatupidajale teatatud, et sooviksime finantsaruannet 23. aprilliks

Aruanne registris olemas ja saadetud ka revisjonikomisjonile.