Page MenuHomePhabricator

Uudiskiri massidesse
Open, MediumPublic

Description

Viime 2020. aasta lõpul käivitatud Vikipeedia uudiskirja massidesse. “Mis vikimaailmas toimub” peab olema võimalik kiirelt ja efektiivselt edasi antav.

Related Objects

StatusSubtypeAssignedTask
OpenKristelbirgit
ResolvedKristelbirgit