Page MenuHomePhabricator

Iganädalased pildiretked
Closed, ResolvedPublic

Description

Iganädalaste pildiretkede algatamine, mida saab siduda ka Vikipeedit tutvustavate üritustega erinevates omavalitsustes. Digiteerimisprojekt muuseumides.