Page MenuHomePhabricator

Paika saada see, kuidas tulevikus tähistada avaliku omandi päeva
Closed, ResolvedPublic

Related Objects

StatusSubtypeAssignedTask
ResolvedNone
ResolvedNone
ResolvedNone

Event Timeline

K2suvi triaged this task as Low priority.Mar 8 2021, 3:39 PM
K2suvi created this task.
K2suvi renamed this task from Paika saada see, kuidas tulevikus tähistada to Paika saada see, kuidas tulevikus tähistada avaliku omandi päeva.Mar 8 2021, 4:12 PM