Page MenuHomePhabricator

Ole Rohkem ümarlaual osalemine
Closed, ResolvedPublic

Description

  1. mail toimub tudengivõrgustik Ole Rohkem ümarlaud, mille jaoks on vaja läbi töötada kaks dokumenti. Soovituslikult võiks sellega mõni juhatuse liige abistada.

Details

Due Date
May 12 2021, 12:00 AM

Event Timeline

Kristelbirgit created this task.
Kristelbirgit set Due Date to May 12 2021, 12:00 AM.