Page MenuHomePhabricator

Workshop with KTH librarians
Open, Needs TriagePublic

Description

Workshop with KTH librarians December 3, 10.00-12.00.

Event Timeline

"I workshopen ingår: varför det är en bra idé att skriva om ditt forskningsfält i Wikipedia grunderna i Wikipedia-redigering tid för att arbeta med nyckelartiklar inom ditt ämnesområde "

Update project page on wikipedia and add link to https://www.youtube.com/watch?v=64OreMCeIAU