Page MenuHomePhabricator

Додати підтримку https до wikimedia.org.ua
Open, Needs TriagePublicBUG REPORT

Description

Наразі є http і це злегка несправедливо щодо користувачів.

Event Timeline

@Ata , ти про редиректи?

Так, я про редиректи; з самого домена і субдоменів.
(Забула про існування https://blog.wikimedia.org.ua, якого це не стосується).