Page MenuHomePhabricator

Wikipedia presentation for language consultants
Closed, ResolvedPublic

Description

Presentation for a language consultant organization at their conference October 14.
"Wikipedia och hur det fungerar att skriva tillsammans där. Vi tänker oss att föreläsningen ska ge deltagarna kännedom om Wikipedia, inte att de ska lära sig redigera."

  • Prepare presentation (45 minutes +15 minutes for questions)
  • Stats and GM

Event Timeline

Short summary: "Wikipedia är ett av världens största samarbetsprojekt, med nästan 60 miljoner artiklar på 320 språk, skrivna av över 100 miljoner användare. Men hur kan så många användare med olika bakgrund, på olika platser och med helt olika viljor gemensamt ta fram grundprinciper och riktlinjer och enas om vad som är relevant, hur en faktaruta ska se ut, vad som gör en referens trovärdig eller hur Löfstad slott egentligen stavas? Det, och lite annat, får ni veta idag."

Jopparn claimed this task.