Page MenuHomePhabricator

Workshop at Arbetets museum
Closed, ResolvedPublic

Description

Workshop at Arbetets museum February 9.

Torsdag 9 februari – Arbetets museum, 10:00–16:00
Förmiddag 10:00–12:00, föreläsning, Wikipedia – hur fungerar det egentligen?
Lunch 12:00–13:00 på egen bekostnad men gärna tillsammans.
Eftermiddag 13:00–16:00, workshop, Skriva på Wikipedia. Medtag dator.
Anmälan via mejl till axel.pettersson@wikimedia.se

https://wikimedia.se/wikipedia-for-hela-sverige/ostergotland/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_%C3%96sterg%C3%B6tland