Page MenuHomePhabricator

Photo safari with Östergötlands museum
Closed, ResolvedPublic

Description

Photo safari with Östergötlands museum February 10.

Fredag 10 februari – fotosafari i Linköping, 09:30–16:00
Vi utgår från Östergötlands museum, samling 09:30.
Lunch: på egen bekostnad men gärna tillsammans.
Medtag kamera och dator för uppladdning av bilder. Datorn kan lämnas på Östergötlands museum under fotosafarin.
Anmälan via mejl till axel.pettersson@wikimedia.se

https://wikimedia.se/wikipedia-for-hela-sverige/ostergotland/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_%C3%96sterg%C3%B6tland