Page MenuHomePhabricator

Lisää Postgresin käyttö tietokantana ohjeisiin
Closed, ResolvedPublic

Description

Lisää README.md-tiedostoon kuin ohje siitä miten FinnaUploaderissa käytetään tietokantana Postgresql+PostGIS:ia Sqlite3:n sijaan. Mikäli tekstistä tulee pitkä tämän voi siirtää erilliseksi ohjetiedostoksi ja pitää README.md:ssä pelkästään linkitetyn viittauksen siihen.

Event Timeline

Ipr1 changed the task status from Open to Stalled.Oct 26 2023, 10:00 AM
Ipr1 moved this task from Backlog to Done on the Fiwiki-Wikidata-Commons board.