Page MenuHomePhabricator

Flickr:stä tuotujen museoviraston kuvien tunnistaminen
Open, In Progress, Needs TriagePublic

Description

Flickr:stä on tuotu useita kuvia, jotka löytyy Finnasta. Näissä ei ole sourcena Finnaa, mutta accession number kentässä voi olla.
Sourcena on usein Flickr:n kokoelma: https://www.flickr.com/photos/museovirastonkuvakokoelmat/

Valokuvataiteen museosta tulleissa kuvissa tunniste eroaa nykyisin Finnaan merkitystä: Flickr ja Commons-merkinnät käyttävät alaviivaa ja pieniä kirjaimia kun tunnus Finnassa on isolla ja käyttää kaksoispistettä ja kauttaviivaa.

Nämä kuvat pitäisi etsiä ja tagata Finna-kuviksi kuten europeana-kuvatkin.

Flickr-lähteinä käytettyjä ovat myös:

  • valokuvataiteenmuseo
  • finnishnationalgallery
  • slsarkiva

Toisinaan urlissa on "photos/108605878" tai "people/108605878" eikä yllämainittuja.

Event Timeline

sivun haku flickr:stä antaa 403 virheen, saisikohan client headerillä korjattua

Ipr1 changed the task status from Open to In Progress.Nov 27 2023, 9:46 AM
Ipr1 moved this task from Backlog to Doing on the Fiwiki-Wikidata-Commons board.