Page MenuHomePhabricator

korkeamman resoluution kuvien uploadin timeout
Closed, ResolvedPublic

Description

Kuvien uploadit keskeytyy timeoutilla suurille kuville.

Oletuksena pywikibotin timeout on tuplena (yhteys ja lukutimeoutit):
socket_timeout = (6.05, 45)

Timeoutia voi nostaa muuttamalla user-config.py -tiedostoon esimerkiksi:
socket_timeout = (10.05, 55)

Event Timeline

Ipr1 updated the task description. (Show Details)
Ipr1 moved this task from Backlog to Done on the Fiwiki-Wikidata-Commons board.