Page MenuHomePhabricator

Elonet-kuvien Finna-linkit
Open, Needs TriagePublic

Description

Joissakin kuvissa on elonet.finna.fi -linkki, joka on jokseenkin eri muotoa kuin aiemmin käsitellyt Finna-linkit.

Esimerkki: File:Armas Jokio - Talonmies Pikkarainen.jpg