Page MenuHomePhabricator

Paikkatiedot wikidataan
Open, Needs TriagePublic

Description

Zanadossa on datasetti, jossa kuntien ja kylien nimiä:

  • puuttuvien lisäys
  • lisätietojen täyttämien
  • linkittäminen kunnat <-> kylät
  • alku- ja loppuajat (milloin vaihtanut kunta, milloin kunta lopetettu)

Event Timeline

koordinaatit muutettava gps-koordinaateiksi, formaatti on nyt ETRS-TM35FIN